indregard.no

Tag: demokrati

  21. mai 2013

  17. mai-tale 2013

  «Demokrati er den beste styreformen vi har», sier vi stadig vekk. Og 17. mai avkreves det trosbekjennelser til «demokratiet». Jeg er opptatt…

  10. mai 2013

  Homo democraticus

  Lengst nord i verden, på små klipper ved havet, finner vi den sjeldne arten homo democraticus . Og når vi i dag besøker deres biotop, er…

  2. oktober 2012

  Toblokksdystopi

  Det siste stortingsåret startet i dag, og de fire minste partiene på tinget stevner alle i retning sperregrensa. Vi står i reell fare for at…

  12. januar 2012

  Demokrati er en fin bil

  Demokratiet har de siste dagene vært i medienes søkelys. I Norge trues våre demokratiske spilleregler av statsråder som har meninger etter…

  31. august 2011

  Har vi demokrati?

  Samfunnsfagenes første teoretikere var preget av motsetningsparet opprør--stabilitet. Fra Platon og Aristoteles til Machiavelli var…

  29. april 2010

  Elitenes lemenmarsj

  Advarsel! Dette innlegget vil nok ikke glede motstandere av fremmedord. Jeg får bare beklage; som det meste annet jeg skriver her på bloggen…

  14. desember 2009

  Forholde seg til spillet

  Vi kan ofte høre ansvarlige politikere si at nøkkelen til innflytelse er å forholde seg til spillereglene . Dette betyr i klartekst at bare…

  27. september 2009

  Pølser og politikk

  Det å lage gode lover er en alvorstung og viktig affære, og vi forventer at våre folkevalgte utviser sitt beste skjønn og diskresjon når de…

  8. september 2009

  Demokratisk fundamentalisme

  Beklager bloggpausen. Den skyldes reising og fiksing i leiligheta, slik at det har vært vanskelig å få skrevet de nødvendige ordene på…

  23. april 2009

  Nullpartisystemet: En innsidebeskrivelse

  Rett etter å ha skrevet mitt forrige innlegg i denne serien, leser jeg i The Economist’s Charlemagneblogg . Her beskriver en innsider – en…

  23. april 2009

  Nullpartisystemet: Demokrati 2.0

  Les gjerne min første artikkel om nullpartisystemet for en mer negativt fokusert artikkel rundt nødvendigheten av partisystemets…

  10. mars 2009

  For et nullpartisystem

  Partienes tid er over. Det er på tide å la disse folkeopplysningens og mobiliseringens dinosaurer hvile. Stadig oftere virker det som om…

  16. februar 2009

  Ubestemt sensasjonsjournalistikk

  Både NRK og db.no rapporterer denne morgenen at Hugo Chávez nå kan styre «på ubestemt tid». Det er en merkelig formulering. Chávez kan…

  19. desember 2008

  Elevråd, interesse og demokrati

  Vi lurer av og til på hvorfor det går åt skogen med demokratiet. Svaret er (heldigvis) at det går bedre enn noen gang med demokratiet. Men…

  21. november 2008

  Split-brain

  En kommunestyrepolitiker i Bodø slåss med sitt eget spøkelse angående forslaget om å forby tobakksbruk i arbeidstiden i Bodø kommune: På…

  21. november 2008

  Siste ord?

  Jeg håper Bjørn Stærk får siste ord for denne gang. Og jeg innser at Hjorthen har rett i at det er viktig å også hente…

  30. oktober 2008

  To vote or not to vote

  Her har vi kritisk journalistikk «gone wild»: En amerikansk reportasjeartist forsøker å oppmuntre unge mennesker til å ikke stemme. Han…

  6. juni 2008

  Solstad

  For et par uker siden trykket Samtiden et essay av Dag Solstad, der forfatteren kritiserer de som ikler seg en kappe av ytringsfrihet for å…

  19. november 2007

  Sannhet

  To forskere har analysert studier av sammenhengen mellom styringsform og økonomisk vekst . Før 1982 viste ingen studier at demokrati…

  25. oktober 2007

  Fornuften og kunnskapen

  Nordmenn tror Realiteten Bare fire av ti muslimer i Norge ønsker mer integrering. 93 % ønsker mer. Seks av ti muslimer går i moskeen hver…