indregard.no
Politikk og samfunn

Split-brain

En kommunestyrepolitiker i Bodø slåss med sitt eget spøkelse angående forslaget om å forby tobakksbruk i arbeidstiden i Bodø kommune:

På en side mener Karlsen at kommunesatte har rett til en røyk:

– Så lenge folk ikke bruker en masse av arbeidstiden til å røyke, har ikke kommunen noe med det å gjøre, mener han.

– Frp var også imot Røykeloven, legger han til.

Men som lege er han av en annen oppfatning.

– Som lege og privatperson sier jeg at vedtaket i Bodø kommune høres veldig fornuftig ut.

Dette er jo, på de fleste måter, tragikomisk. Det er vanskelig å tolke sammenstillingen av dette på noe annen måte enn at Karlsen mener at FrPs politikk ikke er «veldig fornuftig». Det er et synlig bevis på at representativt partidemokrati ikke akkurat er noen garanti for at beslutningene som fattes er i tråd med verken folkets vilje eller det samfunnsoptimale.

FrP demokrati røykeloven