indregard.no
Politikk og samfunn

Fornuften og kunnskapen

Nordmenn trorRealiteten
Bare fire av ti muslimer i Norge ønsker mer integrering.93 % ønsker mer.
Seks av ti muslimer går i moskeen hver fredag.18 % gjør det.
Muslimer flest ønsker å innføre sharia-lovgivning i Norge.14 % gjør det.
To tredjedeler av muslimer mener at det norske samfunnet er umoralsk.15 % gjør det.

Alle tall kommer fra LibLab.

Fornuften skal styre samfunnsdebatten, men det spørs om ikke frykten for det ukjente har en vel så viktig rolle. Undersøkelser som dette peker på fundamentale problemstillinger for demokratiet som styreform. Hvilken rett har massene til å begrense meg (eller min muslimske venn) på bakgrunn av feiloppfatninger om hva jeg gjør?

Ofte hører vi demokrati og menneskerettigheter nevnt sammen, som en pakke. Men slike eksempler viser at demokratiet ikke er noen garantist for menneskerettigheter. Hundretusener støtter Fremskrittspartiets og Høyres «tøffe linje» mot innvandrere, og LibLabs undersøkelser dokumenterer utmerket at dette blant annet skyldes feilinformasjon om denne gruppen. Hvem skal verne dem mot massenes overgrep?

Innvandring statistikk FrP Høyre demokrati menneskerettigheter