indregard.no
Politikk og samfunn

Pølser og politikk

Det å lage gode lover er en alvorstung og viktig affære, og vi forventer at våre folkevalgte utviser sitt beste skjønn og diskresjon når de går til dette verket. Senator Hatch, en republikaner fra Utah, har i denne sammenhengen vist viktigheten av tverrpartisamarbeid og godt lovhåndverk. Til helsereformloven har han kommet med følgende endringsforslag:

Innfør overgangsstøtte for nivåskatten på høykost-forsikringer for alle stater med et navn som begynner på bokstaven «U»

Ja. Dette er virkelig.

usa demokrati helsereform