indregard.no

Tag: krig

  18. februar 2013

  Brekk et F-16

  Jeg mener du bør være pasifist. La meg forklare. Vi må rydde litt begreper først. Gjennom årenes løp har følelsesladde, nasjonalistiske…

  23. november 2012

  Ærede FN og spesielt Hillary Clinton,

  Det er med en følelse av dyp fortvilelse jeg står foran dere her i dag. Ikke en fortvilelse over meg selv; min tilstedeværelse her er kun et…

  27. mars 2011

  En setning til alle

  Landsmøtet i SV har enstemmig gått inn for en politikk på Libya. Det kan jo høres ut som om man er enig. I realiteten er det fordi man ikke…

  24. mars 2011

  Som støpt

  Israels okkupasjon av Gaza-stripen kan igjen komme til å eskalere i retning av fullblods krig. I en velinformert og veloverveid briefing…

  23. mars 2011

  Fram for revolusjonen!

  I alle år ble norske kommunister latterliggjort for den væpna revolusjonen. Trengte man for eksempel å jekke ned en sterk skoledebattant fra…

  24. november 2010

  Bensin på bålet

  Jeg kan lite om Nord-Korea, og lite om stillehavets geopolitikk generelt, men det er én, for meg, relativt åpenbar mulig begrunnelse for…

  6. april 2010

  For pasifismen

  https://www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0 Et kort resymé: Et helikopter over Baghdad ser åtte mennesker på bakken. En av dem er kanskje…

  9. desember 2009

  Gode spørsmål

  Etter utvidelsen av USAs «nærvær» i Afghanistan vil kostnadene til krigen, etter et konservativt anslag , beløpe seg til 75 milliarder…

  26. september 2009

  Vi er alle syndere

  Martin Bright signerer sin egen skyldighetserklæring i Spectator: Incidentally, I now think the invasion was indeed an error: carried out…

  12. februar 2009

  Indikatorer

  Amerikanske myndigheter mener 8,000 dødsfall viser at krigen mot narkotika virker etter hensikten.

  8. januar 2009

  Jagland har rett...

  …i stort sett alt han skriver i dagens dagsavis . Det er riktig og viktig å trekke palestinakonflikten ned på realdiplomatisk nivå…

  6. januar 2009

  Hvordan borgerlighet virker

  Nå har jeg fått illustrert bedre hvordan mekanismene mellom å bli voksen og å bli mer opptatt av seg selv faktisk fungerer. Den 10. desember…

  4. januar 2009

  Følelsesmessig

  Mihoe skriver at hun får kritikk for å reagere ‘følelsesmessig‘ på nyhetene fra Gaza . Den som ikke reagerer følelsesmessig på Israels…

  20. desember 2007

  Ingen tjener?

  Benjamin Endré Jonsrud, som jeg stemte på ved studentparlamentsvalget ved UiO sist jeg hadde muligheten, skriver en meget god sak i…

  19. november 2007

  Trøkk fra venstre

  Konsekvensene av at RV ikke kom inn på tinget i praksis, del 129: I stedet for at forsvarsministeren må svare for hvorfor norske soldater…

  9. november 2007

  Bombing ingen bombe

  På intrade kan man handle med kontrakter om politikk, krig, finans o.l. Du kjøper og selger rettigheter til å få utbetalt en dollar hvis…

  7. november 2007

  Dyrets ord

  Det går en blodrød tråd gjennom historien: når makthavere mobiliserer sine undersåtter til kamp, er virkemidlene forenkling og fordømming…