indregard.no
Politikk og samfunn

Gode spørsmål

Grafikk:indregard.no
Grafikk:indregard.no

Etter utvidelsen av USAs «nærvær» i Afghanistan vil kostnadene til krigen, etter et konservativt anslag, beløpe seg til 75 milliarder dollar per år.1 Til sammenligning er Afghanistans samlede nasjonalprodukt 22 milliarder.

Hvordan er det mulig? For prisen bare USA betaler for invasjonen kunne man altså kjøpt hele økonomien tre ganger (selv om det selvsagt er mer bokført kapital enn BNP). Kan det virkelig være slik at man kommer lenger ved å bruke disse 75 milliardene på kuler, krutt og krigere?

Svaret er: Vi aner ikke. Det er ingen som noen gang har prøvd å bruke noe i nærheten av slike beløp til utvikling.

Og nå kan vi gjerne ta en til runde på hvorvidt det er sannsynlig at det eneste målet med NATO-operasjonen er å hjelpe unge kvinner til skolebenken…

Matt Yglesias satte meg på sporet av dette veldig gode spørsmålet.


  1. CNN sier at før oppgraderingen var budsjettet på 65 milliarder, og troppemengden skal nesten fordobles.

usa afghanistan krig