indregard.no
Politikk og samfunn

Ingen tjener?

Benjamin Endré Jonsrud, som jeg stemte på ved studentparlamentsvalget ved UiO sist jeg hadde muligheten, skriver en meget god sak i Dagbladet. Hans poeng er at det finnes gode, kunnskapsbaserte årsaker til å være mot norsk krigsdeltakelse i Afghanistan, og at det er fordummende for debatten når folk som Janne Haaland Matlary, Aslak Nore og Aage Borchgrevink1 angriper alle motstandere som sentimentale pasifister uten begreper om verden.

Det er jo helt sant. Men ingressen på artikkelen er som følger:

Ingen tjener på at de som er uenige i kursen i Afghanistan stemples som amatører.

Hadde det vært så vel. Etablert konsensus – sentrum i politikken – har alt å tjene på å stemple nåværende politikk som kunnskapsrik, nyansert og kompetent, mens alle andre løsninger presenteres som naive og utopiske fordi de er uprøvde. Ved å henvise til at det ikke har vært forsøkt, viser man at det ikke kan forsøkes. Et godt eksempel er norsk NATO-debatt, eller debatten om hvorvidt vi trenger et militærvesen. Forsøk å starte en rasjonell, avbalansert, kunnskapsbasert og kritisk debatt om disse temaene, og se hvor lang tid det går før du blir kalt kommunist-tulling-utopist-Stalin-Hitler-folkemorder.


  1. Bare et lite malapropos: Kan man tenke seg noe mer parodisk borgerskapaktig enn å være for krig og hete hhv. «Haaland Matlary», «Nore» og «Borchgrevink»? Det oser liksom ikke helt «soldaten på gølvet».

politisk analyse debatt afghanistan krig militær retorikk matlary