indregard.no
Politikk og samfunn

Bensin på bålet

Jeg kan lite om Nord-Korea, og lite om stillehavets geopolitikk generelt, men det er én, for meg, relativt åpenbar mulig begrunnelse for nordkoreanernes aggresjon jeg ikke har sett noen andre steder. Kan noen kommentere hvorfor dette ikke skulle være tilfelle?

La oss si at nordkoreanerne holder tror på følgende premisser:

  1. I en presset situasjon vil Kina gi støtte til oss i FN og overfor USA, om så bare for å unngå regime-meltdown i Pyongyang.
  2. Hvis Kina reagerer med støtte til oss, blir USA/NATO-blokken irriterte på Kina.
  3. Hvis skillet mellom USA/NATO-blokken og Kina øker, er det sannsynligvis gode nyheter for oss, fordi et regimesammenbrudd og mulig atomkrig vil slå kraftig tilbake på Kina dersom de har blitt oppfattet som våre protesjeer.
  4. Kraften i USA/NATOs reaksjon på at Kina støtter oss er en eksponensiell funksjon av den allerede eksisterende avstanden – altså: jo større avstanden er, jo større blir reaksjonen.

Jeg tror at regimet i Pyongyang kan være enig i alle disse premissene, selv om de åpenbart er diskutable, alle sammen. Men la oss anta at de tror på disse, og vi så får et faktum A på bordet, nemlig at «avstanden mellom USA og Kina har økt betydelig på grunn av tilløp til en valutakrig». Da vil den rasjonelle reaksjonen fra Pyongyang være å starte provokasjoner som er akkurat så sterke at USA/NATO foreslår resolusjoner som er akkurat så fordømmende at Beijing føler de må stoppe dem… Noe som er bortimot nøyaktig det vi har sett utspille seg.

Ikke vet jeg.

usa krig NATO geopolitikk nord-korea kina