indregard.no
Politikk og samfunn

Trøkk fra venstre

Konsekvensene av at RV ikke kom inn på tinget i praksis, del 129: I stedet for at forsvarsministeren må svare for hvorfor norske soldater dør i en krig 56 % av folk ikke ønsker å sende soldater til, får Frp poeng på opinionskontoen for å stille mistillit mot henne fordi vi ikke klarer å shippe av gårde nok kirurger til å ta seg av de skadde soldatene som ikke hadde trengt å være skadd hvis vi ikke hadde vært der i utgangspunktet.

politisk analyse FrP afghanistan krig rødt