indregard.no
Politikk og samfunn

Jagland har rett...

…i stort sett alt han skriver i dagens dagsavis. Det er riktig og viktig å trekke palestinakonflikten ned på realdiplomatisk nivå, avmytologisere og påpeke Israels ansvar for å følge opp FN-resolusjoner. Men Jagland er usedvanlig utydelig på løsninger. For å si det enkelt er det vel lite som tyder på at Israel eller Hamas har noen umiddelbare planer om å ta et innføringskurs i folkerett.

Elefanten i rommet er USA. Måten amerikanske FN-diplomater har blitt instruert til å skyte ned ethvert resolusjonsforslag i Sikkerhetsrådet viser selvsagt amerikanernes støtte til Operasjon støpt bly. Men det viser også at den sittende administrasjonen fortsetter sin langsiktige nedbygging av FNs betydning. I og med at USAs track record i forholdet til folkeretten er problematisk, velger de å bedøve organisasjonen for å forberede vingeklipping.

Resultatet er at Egypt, Libanon og Syria umulig kan tvinges til å gjøre sitt for å bedre situasjonen. Disse statene ville ikke ha kunnet stå imot et press skapt av FN-resolusjoner, spesielt når de er ført i pennen av Libya. Nå slipper de unna.

politisk analyse israel krig palestina