indregard.no

Tag: vold

  5. november 2013

  Sikrere enn før

  Kilde er Statistisk sentralbyrå, henholdsvis statistikk for dødsårsak og befolkningstall. I 2012 ble omlag 0,006 personer per tusen…

  22. april 2013

  Pining for the fjords

  Simen Sætre, Fjordman. Portrett av en antiislamist , Oslo: Cappelen Damm, 2013. Arnold Kling, The Three Languages of Politics , Amazon…

  12. januar 2009

  Vi gratulerer

  Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk har herved fått tildelt Indregards Minnemedalje i Teflon for sin redegjørelse om årsakene til de voldelige…

  17. juni 2008

  Dataspill: Reduserer vold

  Når nye medier kommer til torgs, synses det mye om effekten. Da fargefjernsyn ble lansert, varslet dommedagsprofetene at mediet ville…

  2. januar 2008

  Merkelig bevissthetsfilosofi

  I serien «Indregard.no skriver om akkurat det samme som Drusilla» har vi i dag kommet til Rune Vik-Hansens kronikk i Dagbladet 28. desember…