indregard.no
Politikk og samfunn

Sikrere enn før

Drepte per tusen
Drepte per tusen

Kilde er Statistisk sentralbyrå, henholdsvis statistikk for dødsårsak og befolkningstall. I 2012 ble omlag 0,006 personer per tusen innbyggere drept. 2011 inkluderer drapene 22. juli.

Om denne sannsynligheten holder seg konstant, er den gjennomsnittlige sannsynligheten for å bli drept i løpet av et åttiårig liv i Norge 0,05 %. Til sammenligning er sannsynligheten for å bli drept i løpet av åtti år med gjeldende drapsrater i Sør-Afrika (37 per hundre tusen) 3 % – 60 ganger så høy risiko.

statistikk vold drap