indregard.no
Politikk og samfunn

"Schengen-avtalen ga oss masse kriminalitet"

Myte, eksemplarisk formulert av en herremann på dagsavisen.no (som også, av noe uklare årsaker, er lenket til på forsiden):

Makan til å legge opp til import av kriminelle som Schengen avtalen medfører savner vel sidestykke i nyere historie. Det ble advart mot kraftig økning i kriminaliteten før vedtaket fra politiet bla.

Det er generelt et meget godt råd å aldri høre på Politiets Fellesforbund. De er notorisk svake på prediksjon, og kan kanskje - i mørke stunder - anklages for å bevisst trikse med tall og statistikker for å fremme sin egen sak (ehem, ehem).

Schengen-avtalen trådte i kraft, for Norges del, i 2001. Mange mente dette ville føre til et oppsving i vinningskriminelle, «bander fra øst-Europa», som vi gjerne sier. Vel, her er fasit (Schengen-innføringen er markert med svart, vertikal strek):

Figur 1
Figur 1

Legg merke til at skalaen her ikke går fra 0. Endringen er altså ikke så stor som den kan se ut, men poenget er at trenden er meget tydelig. Fra toppåret 2002 er vinningskriminaliteten redusert med 24 % til det foreløpige bunnåret 2010.

Nå var det vinningskriminalitet spåmennene snakket om da de demoniserte de åpne grenser i forbindelse med Schengen. I etterkant ser det ut til at andre typer lovbrudd har fått mer oppmerksomhet. Hva med narkotikakriminalitet og voldskriminalitet? Vel, fasit igjen:

Figur 2
Figur 2

I begge disse var det tildels kraftig vekst frem til Schengen-avtalen ble innført - ifølge informerte kilder handler dette dels om en reell økning, dels om større oppmerksomhet rundt narkotika og dels at det ble enklere å få voldsoffererstatning - men etter Schengen flater begge kurvene ut.

Åpnere grenser internt i Europa kan altså vanskelig koples til økt kriminalitet. De som sier slikt er som tommelfingerregel ute etter å mele egen kake.

statistikk EU vold kriminalitet narkotika schengen