indregard.no
Politikk og samfunn

Vi gratulerer

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk har herved fått tildelt Indregards Minnemedalje i Teflon for sin redegjørelse om årsakene til de voldelige demonstrasjonene i Oslo:

– Vi har hatt voldelige tradisjoner for en del år siden i Norge også, men volden ble utøvd på andre måter. Men tidene har endret seg og nye grupper her kommet til og blitt de mest aktive. Når det ropes at terror er eneste vei, og flagg brennes, er dette en veldig unorsk måte å oppføre seg på, sier voldsforskeren.

Juryen sier: «Kandidaten viser i denne kommentaren en utpreget evne til å innføre dikotomier der marginale skift langs en kontinuum hadde vært evig nok. Dermed makter hun å flytte fokus fra det vesentlige poenget (vold utøves ofte mot overmakt av de som føler seg avmektige) til det uvesentlige poenget (før brukte gode norske nynazister og blitzere bomber, ikke raketter).»

Vi stiller oss i rekken av gratulanter.

Humor israel vold palestina midt-østen gaza opptøyer