indregard.no

Tag: stoltenberg2

  25. mars 2010

  Økonomistyring

  Bloggen Ekonomikommentarer finner at høyreregjeringene i Sverige har regjert mens det var dårlige tider, mens sossarna har regjert i…

  3. mars 2009

  Galluptall i alle retninger

  Når vi nå har fått noen flere galluper etter politihijabdebatten og snikislamiseringen er det ganske tydelig at Vårt Lands måling var en…

  26. januar 2009

  Håp og tro om krisepakken

  Kl. 11 sharp legger Kristin Halvorsen frem krisepakke 2/∞. I den anledning er det lov å både håpe og tro. Først håpene: Pakken bør ikke…

  23. juli 2008

  Forandring forsvinner

  Barak Obama forplikter seg i dag til et credo som har fulgt alle amerikanske presidenter siden 1948: « an unshakeable commitment to Israel’s…

  19. februar 2008

  Star Wars

  Det må være en snert av ironi i amerikanernes valg av navn på rakettskjoldprogrammene sine. Det første het Star Wars , og det nye – det med…

  14. februar 2008

  Forvaltning

  En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak når…

  21. januar 2008

  Klimaforlikets fremtid

  Det norske klimaforliket samler partiene til venstre for Fremskrittspartiet om CO₂-kutt-forpliktelser. Hvilke sjanser har vi for å nå målene…

  19. oktober 2006

  Fra sine egne

  Det er unektelig et paradoks at Staten, Statoils grunnlegger og største eier, ikke fikk viljen sin i forhandlinger med Statoil. Gassaken er…

  17. september 2006

  Det går bare en vei om gangen

  TV2-nyhetene i kveld rapporterte at bare 32 % av befolkningen vil ha Jens Stoltenberg som statsminister nå, mot 43 % på forrige måling i…