indregard.no
Politikk og samfunn

Økonomistyring

Bloggen Ekonomikommentarer finner at høyreregjeringene i Sverige har regjert mens det var dårlige tider, mens sossarna har regjert i gode tider. Det er naturligvis bare tøys å hevde at dette viser noe som helst om økonomistyringen som disse partiene bedriver, fordi det er så åpenbart feil å forutsette  at valgresultatet er uavhengig av den økonomiske konjunkturen. (Og her må jeg skynde meg å si at det er selvsagt ikke det bloggen snakker om, heller.)

![Figur som viser Sveriges BNP-vekst i perioder med forskjellige partier i regjering](../../../images/Sveriges+tillväkt.JPG "Sveriges vekst under ulike regjeringer. Figur: Ekonomikommentarer)

Kombinasjonen av at a) økonomien gjerne går i omtrentlig femårige sykler og b) at det er gode teoretiske og empiriske grunner til å tro at folk liker «lite felleskap» – høyreregjeringer – i oppgangskonjunkturer og «mye felleskap» – venstreregjeringer i nedgangskonjunkturer, er det rimelig at det fremkommer et mønster likt det som Ekonomikommentarer observerer.

Det er kanskje mer overraskende at et slikt mønster ikke er mulig å se i de norske dataene fra 1979 og fremover:

Vekst i BNP under ulike regjeringspartier i Norge
Ingen systematikk

Det eneste mønsteret som man kan kryste ut av disse dataene, er at det ser ut til å gå dårlig med Norge mens Jens Stoltenberg er statsminister. Men det ville være sinnsvakt å trekke en slik konklusjon ut fra de to periodene det gjelder – én kort periode som han ikke lagde statsbudsjett for, og én lang periode som lå flatt til den kræsjet inn i et stort finanskrisehelvete.

Men gitt disse tallene er det egentlig imponerende at den rødgrønne regjeringen sitter såpass trygt og rolig som de gjør, og ikke er lenger bak på meningsmålingene. Det sier mye om Norge at den nedbremsingen som grafen viser nesten ikke har gitt utslag på hverdagslivet.

Kildene for BNP-vekst er SSB, og tallene er konkret kvartalsvis volumendring i fastlands-BNP. Kilden for regjeringer er Wikipedia.

statistikk stoltenberg2 BNP Politikk og samfunn