indregard.no
Politikk og samfunn

Høyres politikk er en oppskrift på arbeidsledighet

Det reviderte budsjettet bruker en god del nye oljepenger på offentlig forbruk av varer og tjenester. Høyres Jan Tore Sanner mener at dette burde vært brukt til tiltak innenfor privat sektor – skatteletter for små og mellomstore bedrifter.

Problemet for små og mellomstore bedrifter er ikke at finanskrisen har økt kostnadsnivået. Problemet for disse bedriftene er at etterspørselen forsvant «over natta». Lavere skatt på overskudd i en situasjon der bedriftene du forsøker å hjelpe (presumptivt) går med underskudd, er et ekstremt lite effektivt tiltak.

Når man sprøyter penger inn i offentlig sektor, skjer følgende: det offentlige ansetter noen mennesker, men mest av alt kjøper de inn masse varer og tjenester. De bygger skolebygg, reparerer sykehjem, bruker mer strøm og leier inn dyre konsulenter for å drive omstilling. Alt dette er direkte finansiering av privat sektor, og det øker etterspørselen etter privatproduserte varer og tjenester.

Multiplikatoreffekten av disse tiltakene kommer deretter andre deler av privat næringsliv til gode, ved at nye offentlig ansatte og de private leverandørenes ansatte bruker pengene på Rema og Star Tour.

Dette koker enkelt og greit ned til at milliarder av stimulans inn i bedrifter i mindre grad vil øke etterspørselen enn de samme milliardene til offentlig sektor. Høyres politikk ville derfor bidra til økt arbeidsledighet. Da kan det ikke være noe avgjørende argument at bedriftene har bedt om skatteletter, for hvem gjør nå ikke det?

politisk analyse stoltenberg2 økonomi Høyre