indregard.no
Politikk og samfunn

Star Wars

Det må være en snert av ironi i amerikanernes valg av navn på rakettskjoldprogrammene sine. Det første het Star Wars, og det nye – det med raketter i Europa – heter Star Wars II. Men hvis dette er Star Wars – hvem er da imperiet? Jeg tror i alle fall jeg vet hvem The hidden menace er.

Soundtrack: Imperial March.

I dag har de ærverdige stortingsrepresentantene Siv Jensen, Morten Høglund og Per Ove Width levert et dok. 8-forslag1 om å snarest mulig slutte rekkene bak imperiet. Kvaliteten på argumentene som gis for dette i forslaget, gjenspeiler sannsynligheten for at det blir vedtatt. Den avgjørende motivasjonen for at Norge skal støtte stjernekrigen, er at enkelte medlemmer av regjeringen har uttalt at dette er et vanskeligere spørsmål enn i 2005. Det får meg til å undre om dette prinsippet gjelder alle saker. Alle saker som er mer komplekse i dag enn i 2005, bør Norge mene noe nytt om.

Når det er sagt, er det interessant å se hvordan tilhengerne av rakettskjoldet konsekvent argumenterer ut fra en teknisk analyse. De mener at rakettskjoldet er bra for sikkerheten, at rakettene bare blir mulig å bruke til å skyte ned andre raketter2 osv. Den andre siden argumenterer mer helhetlig og strategisk. Dette vil føre til en tilspisset situasjon overfor Russland, uansett hva man måtte mene om det tekniske. Det sentrale er ikke hva rakettene kan eller gjør, men hva Russland tror de kan gjøre.

Det er bortimot umulig å få til en fruktbar diskusjon om enten det tekniske eller det strategiske. Det minner meg om en amerikansk akademiker som en gang sa at i det et menneske blir politiker, aksepterer han et infantilt diskusjonsnivå han ville spydd av hvis han ikke var politiker. Jan Petersen, Siv Jensen, Jonas Gahr Støre og Kristin Halvorsen må ofte late som om de ikke forstår eller ser motargumentene, for å ikke skape tvil rundt deres klokkeklare holdning til alt. I fri utfoldelse kan det dermed se ut som om partidemokratiet er skummelt, fordi det premiererer bastant tenkning foran veloverveid idéutforming. Men vi vet alle at gråtoner gir mange flere mulighet enn det sort-hvite.


  1. Jeg nekter å bøye meg for Stortingets omdøpning av disse til representantforslag. Fordi også radikale unge må få være konservative av og til.

  2. Under antakelsen av at USA gjerne lager litt halvveis fungerende raketter når de først skal bruke milliarder på formålet.

politisk analyse stoltenberg2 FrP usa star wars rakettskjold russland geopolitikk