indregard.no

Tag: skatt

  8. april 2012

  Gode setninger #1

  If the Tories really thought it was going to raise so much from the rich they would never have agreed to it. Om Lib Dems selvuttalte…

  14. oktober 2011

  Boligsparing For Ullernåsen

  Økt BSU-grense er nødvendig for å «forhindre et A- og B-lag på boligmarkedet», mener DnB Nor. I den anledning; et godt politisk råd: Ikke la…

  11. januar 2011

  Verdens mest regressive skattesystem

  Tom Staavi, redaktør i Dine Penger, har ideer om et annerledes skattesystem , inspirert av Milton Friedman. I Staavis system skal alle…

  17. desember 2010

  Almisser til de rike

  Dagens Næringsliv forteller at Høyre har en rørende omsorg for unge som vil inn på boligmarkedet . Øk BSU, sier de, slik at det blir lettere…

  19. mai 2010

  Gjedrems vindmøllekamp

  – Hvis en innfører eiendomsskatt i Norge på OECD-snittet som også omfatter boliger, får dere nok proveny til å ta bort formuesskatten og…

  26. juli 2009

  Ikke råd til formuesskatt?

  På diverse kommentarfelt og langt inn i Dagens Næringsliv strekker det seg en idé om at det er mulig å ikke ha råd til å betale formuesskatt…

  25. juli 2009

  Hurra for milliardærene

  Den rødgrønne seieren er bortimot i boks i høstens stortingsvalg dersom milliardærene følger Stein Erik Hagens eksempel. Som Dagens…

  31. januar 2009

  Copy/paste Bush

  Det må vel være grenser for hvor mye økonomisk tullprat et eneste parti skal greie å lire av seg. Per Olaf Lundteigen har tilsynelatende…

  29. april 2008

  Kjærlighetens akademia

  Fagartikler i akademiske tidsskrifter har ofte drepende kjedelige titler. De er beskrivende, konsise og informative; de fører til at ingen…

  27. november 2007

  Like fint som å danse

  Morten Drægni lurer på hvor vi skal få all arbeidskrafta fra i fremtida. Det er et interessant spørsmål. Audun Lysbakken svarer med økt…

  23. november 2007

  Næringsdrivende og velferd: min teori

  Jeg har sammen med Ali Esbati havnet i en liten kryssild fra desperate liberalister. Vi viser til at velstanden er lavere i land som…

  8. november 2007

  Trygdesnylting: et marginalt problem

  Hva tror du koster staten mest: folk som jukser med trygda eller folk som ikke innberetter alle sine skatteplikter? Inntrykket vi får…

  16. oktober 2007

  Hvem tjener mest i bloggebyen?

  Jeg er en varm tilhenger av offentlighet knyttet til personlige finanser hos opinionsdannere. Det er en naturlig konsekvens av den formative…

  11. oktober 2007

  Oppklarende om Høyres skattepolitikk

  Høyres programblogg skriver om hva Høyre mener skatt skal brukes til : Så vel nestekjærlighet som solidaritet og ren egeninteresse taler…

  8. oktober 2007

  Vekst uansett kjønn?

  Omfordelingspolitikk er kompliserte saker, men enkelte typer omfordelingspolitikk har enkle målsettinger. Den svenske regjeringen, for…

  8. oktober 2007

  Stadig uvanlig

  Aktuelt i fjorårets statsbudsjett , aktuelt i årets også. Toppskatt rammer slett ikke vanlige inntekter.