indregard.no
Politikk og samfunn

Copy/paste Bush

Det må vel være grenser for hvor mye økonomisk tullprat et eneste parti skal greie å lire av seg. Per Olaf Lundteigen har tilsynelatende drevet en enmannskamp for å gjenreise merkantilismen, helt til han plutselig begynte å uttale seg mot investeringer. Ledestjernen til Lundteigen ser ut til å ha vært følgende resonnement: Siden rådende økonomisk ortodoksi har tatt feil, er alle andre ideer sannsynligvis riktige.

I går kom så Liv Signe Navarsete med følgende resonnement:

– Hvis vi setter ned skatten for næringslivet, så vil det bli større vekst. Næringslivet vil få større mulighet til å gi avkastning. Det igjen gir flere arbeidsplasser, noe som igjen fører til at staten får økte skatteinntekter, sier Navarsete.

What. The. Fuck. Dette kommer altså i en tid der nettopp denne ideen har blitt kjeppjagd fra det Hvite hus. Greit nok – det foregår en strid mellom nyklassiske og nykeynesianske økonomer. Men de nyliberale trodde jeg vi faktisk hadde klart å bli kvitt.

Kvakk-økonomene som sto bak denne intellektuelle konkursen av et resonnement – at lavere skatter gir høyere skatteinngang – var i realiteten avkledd i 1981, etter å ha satt Reagan i skammekroken. George W., vår alles favorittpresident, gjenopplivet zombien når han trengte skattekutt for å vinne valget i 2004, men det norske Senterparti, partiet for bygdefolk og småbønder? Hvor tar de det fra?

Jeg gidder ikke en gang å vise hvor matematisk usannsynlig resonnementet er, eller hvor lite dekning det har i empiriske data. Akkurat nå håper jeg bare de forsvinner under sperregrensa.

skatt økonomi voodoo