indregard.no

Tag: mat

  21. oktober 2014

  Kortreist bacon til alle! | Morgenbladet

  Skal vi virkelig endre matvanene våre, må vi gjøre mer enn å forsøke å gjøre gode valg i butikken. Vår tids matpolitiske prosjekt må løftes…

  24. februar 2011

  Krise igjen

  Det var veldig synd på alle finansakrobatene som mistet jobben i finanskrisa, men som observante analytikere poengterte allerede da: dette…

  18. juni 2008

  Klasseskiller visualisert

  Matinntaket i verdens land er sterkt knyttet til inntekten, faktisk så sterkt at det har en viss balanserende effekt: blir landet for rikt…

  19. mai 2008

  Når pendelen svinger...

  Horst Köhler ...løper maktmenneskene etter – de vender kappen etter pendelen, så å si. ^Selv om det å blande ordtak på denne måten er et…

  30. april 2008

  Rispris: En økonomisk fortelling

  Matprisene stiger i verden, og gjennom media påtrykkes vi følgende bilde av situasjonen: Biodrivstoffkjøpere i vestlige land øker…