indregard.no
Politikk og samfunn

Klasseskiller visualisert

Matinntaket i verdens land er sterkt knyttet til inntekten, faktisk så sterkt at det har en viss balanserende effekt: blir landet for rikt, blir folk for feite og landet blir fattigere. Men det som er mye mer alvorlig, er at de rikes bord i større og større grad dekkes med maten de fattige produserer. En god måte å visualisere dette på kan du se matinntaket i en rekke land, sortert etter forbruk i dollar. Og da mener jeg ikke med en graf – da mener jeg å sette maten folk spiser på et bord. Hvis du mener at klasseskiller er et begrep som bare passer på 1800-tallets industrisamfunn, bør du se denne sammenligningen. 1

I samme jafs bør du lese denne korte artikkelen, som sammenligner porsjonsstørrelser anno 1950 med porsjonsstørrelser anno 2008. Legg merke til at i følge økonomisk teori, har folk det bedre når de spiser dobbelt så store pizzastykker og fem ganger så kaloririk kaffe. Men er det plausibelt? Realiteten er sannsynligvis at folk ble passelig mett av passelige porsjoner i 1950, slapp å bli fete, og ikke skjønte at de burde ønske seg en dobbelt så stor porsjon.

Hat-tip til Crooked Timber.

Oppdatert: La til lenke.


  1. Og forøvrig får vi også beviset på at engelskmenn spiser hunder.

økonomi mat overvekt klasseskiller