indregard.no
Politikk og samfunn

Når pendelen svinger...

Horst Köhler ...løper maktmenneskene etter – de vender kappen etter pendelen, så å si.1 Finanskrisen har utløst et ras av mennesker som plutselig innser at globaliserte, deregulerte finansmarkeder og «liberaliserte» nasjonale økonomier i verdens fattigste land har noen lite tiltalende sider, som for eksempel at korn brukes til bensin i stedet for mat til de sultende.

Horst Köhler må i denne sammenhengen kunne kalles en angrende tungvekter. Han har vært president i det internasjonale pengefondet (IMF), en organisasjon som regnes som den viktigste faktoren for denne utviklingen. Nå er han blitt Tysklands president, og han sier:

Global financial markets have become "a monster" that "must be put back in its place", the German president has said, comparing bankers with alchemists who were responsible for "massive destruction of assets".

Tjo-bing. For å si det med Gatas Parlament: Dette har vi sagt siden 94.2

Oppdatert: En Boston-professor gir noen tips til hvordan WTO – IMFs nære venn – kan løse opp i krisene de har skapt. Punkt én: Tving Vesten til å følge dommene i WTO.


  1. Selv om det å blande ordtak på denne måten er et språklig harakiri jeg vanligvis holder meg for god til.

  2. Og da var jeg elleve år.

liberalisme økonomi imf makroøkonomi finans mat markedsliberalisme