indregard.no

Tag: makroøkonomi

  28. april 2011

  Det jeg tenker på i dag.

  1 . Keynes vs. Hayek, del 2. https://www.youtube.com/watch?v=GTQnarzmTOc Du har kanskje hørt den første utgaven, der de samme økonomene rap…

  4. april 2011

  Reality-challenged

  Alan Greenspan, husker dere han? Han som trodde så inderlig på markedets evne til å regulere seg selv, og angret like inderlig da alt gikk i…

  23. november 2010

  Bok: Zombie Economics (John Quiggin)

  Finanskrisen, {.alignright} nå gjenfødt som gjeldskrisen, eurokrisen eller bare «krisen i verdensøkonomien», hadde i første omgang…

  15. desember 2009

  Sliteparadokset

  Spareparadokset ( paradox of thrift ) sier at dersom hele befolkningen sparer en prosent mer av inntekten, vil dette redusere etterspørselen…

  7. juli 2009

  Spareparadokset er virkelig

  På de første innføringskursene i samfunnsøkonomi på Blindern lærer man om Keynes’ spareparadoks. Det brukes som en øvelse i å måle ut…

  4. mai 2009

  Ideologisk blind ledighetspakke

  Høyre fornekter seg sannelig ikke. Etter at de konkluderte med for mye stoppeklokkepolitikk foran stortingsvalget i 2005, har de nå igjen…

  19. mai 2008

  Når pendelen svinger...

  Horst Köhler ...løper maktmenneskene etter – de vender kappen etter pendelen, så å si. ^Selv om det å blande ordtak på denne måten er et…

  8. april 2008

  Schumpeter om Ricardo

  1700-tallsøkonomen David Ricardo er kjent for teorien om komparative fortrinn. Teorien sier at produksjonen blir størst hvis alle…

  29. februar 2008

  Kul teori

  Makroøkonomi bruker sjelden å overraske. Men av og til kommer det opp noen artikler som er interessante. Garrett Jones har skrevet en av dem…