indregard.no
David Ricardos gravAv: Tristan Forward. Lisens: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Lenke til original
Personlig

Schumpeter om Ricardo

1700-tallsøkonomen David Ricardo er kjent for teorien om komparative fortrinn. Teorien sier at produksjonen blir størst hvis alle spesialiserer seg på å produsere det de er mest effektive på.

Et forenklet eksempel: Landene Nord og Sør har en fast mengde innbyggere. De produserer datamaskiner og hvete, og de kan flytte fritt mellom produksjon av disse to varene. I så fall bør begge land spesialisere seg i den varen som bruker minst arbeidskraft i forhold til den andre varen. I Nord brukes kanskje tre ganger så mye arbeidskraft for å produsere en datamaskin, mens det i Sør er fem ganger. Selv om produksjon av hvete koster mer i Sør enn i Nord, bør Nord velge å spesialisere seg på datamaskin og importere hvete fra Sør.

Problemet med teorien bør være åpenbart: Den er statisk. Erik S. Reinert formulerer det som at hvis nabostammen din har gått fra steinalder til bronsealder, foreskriver Ricardo å forbli i steinalderen. På samme måte anbefalte IMF og Verdensbanken på 70-, 80- og 90-tallet fattige land å spesialisere produksjonen til råvarer som kakao og kaffe, noe som garanterer de fattige landene å forbli fattige. Kortsiktig gevinst, langsiktig stagnasjon,

Ekonomikommentarer har tidligere skrevet at teorien er pseudovitenskapelig, fordi det ikke finnes noen kriterier den kan evalueres etter.1 Nå har han også gravd frem et strålende sitat fra Joseph Schumpeter om Ricardo:

Det er en utmerket teori som aldri kan falisifiseres og som ikke mangler noe annet enn fornuft. Vanen med å tilpasse resultater av denne typen for å løse praktiske problemer skal vi heretter kalle den ricardianske synden.


  1. Som vi nerder sier: Den er ikke falsifiserbar.

økonomi makroøkonomi reinert schumpeter ricardo komparative fortrinn