indregard.no

Tag: rente

  27. oktober 2010

  Boblefare

  Norges økonomi vil, etter alle solemerker, gå godt i 2011 og 2012. I en vanlig økonomisk situasjon ville da Norges Bank satt renta til rundt…

  15. desember 2009

  Sliteparadokset

  Spareparadokset ( paradox of thrift ) sier at dersom hele befolkningen sparer en prosent mer av inntekten, vil dette redusere etterspørselen…

  17. desember 2008

  Nullpunktet

  Da var vi nede i nullrente i USA . Crooked Timbers John Quiggin kommenterer : Zero is also, following the $ 50 billion Madoff fraud and…

  28. april 2008

  Ingen Hveem som helst

  Akk, disse plebeierne! De klager så meget over den stigende renten. Det er rent uutholdelig at høre på massenes klager. Hvis de har slike…

  1. januar 2008

  2008 i tall

  Orakelet (undertegnede) slår til med følgende observasjoner om det kommende året: Partienes oppslutning: I slutten av 2008 vil partiene ha…

  21. november 2007

  Investeringer

  Min forhenværende bostedskommune Narvik er i kombinert depresjon og ekstase i disse dager. At Heidi vant Drømmerollen er selvsagt…