indregard.no
Politikk og samfunn

Investeringer

Min forhenværende bostedskommune Narvik er i kombinert depresjon og ekstase i disse dager. At Heidi vant Drømmerollen er selvsagt forsidestoff. Men det er også nyheten om at kommunen har kastet bort millioner på det amerikanske obligasjonsmarkedet.

Nå er det lett å være etterpåklok, men denne avtalen ble inngått i sommer. Jeg har forsøkt å sette meg i mine egne sko i sommer. Syns jeg amerikanske obligasjoner så ut som et godt prospekt da?

  • Dollarkursen. Dollaren hadde allerede mistet mye verdi i forhold til den norske krona. Samtidig viser de fleste fremskrivningsmodeller at dollaren sannsynligvis enda er noe overvurdert. Dollaren avhenger også av at kineserne sitter i ro med sine obligasjoner. Jeg tror jeg ville antatt at dollaren var ekstremt usikker, men sannsynligvis ikke ville kollapse med det første.

  • Amerikansk økonomi. Obligasjoner gjør det generelt godt når renta er lav. 1 Dette styrkes av at disse obligasjonene knyttet seg til kommunale lån, slik at en økt rente ville medføre at risikoen for konkurser i låneporteføljen økte.

    Generelt var det svært lite som tydet på at den amerikanske renta var på topp i sommer. Etter børsnedgangen i vår var aktiviteten i økonomien igjen på vei oppover, og jeg har svært vanskelig for å se noen gode analytiske årsaker til å anta at renteutviklingen skulle bli lavere enn markedet antok.

  • Subprime-kollapsen. OK, denne forutså ingen – langt mindre bystyret i Narvik kommune. Kollapsen medfører en ekstrem svekkelse av tiltroen til obligasjoner i lånemarkedet, som igjen medfører at kommunene ikke lenger har sikkerhet for de lånene de tok opp for å finansiere kjøpet av obligasjonene. Kommunenes problem er et slags mikrokosmos av finansforstyrrelsene: Ingen stoler lenger på hverandres sikkerhet og at ikke låneporteføljene er råtne. Men jeg ville neppe ha antatt at dette var en stor risiko i sommer.

  • Hedgefond generelt. Allerede i sommer var det mange som stilte spørsmål ved hedgefondene. Det virker absurd at en kommune valgte å gå inn i denne råeste formen for fond, der man bruker fondskapitalen til å låne penger for å kjøpe flere verdipapirer og dermed får store gevinster gjennom å «hedge» seg ut på relativt små prissvingninger. Problemet er at variasjoner i lånekostnadene gir ekstreme utslag i verdien av papirene. Jeg ville aldri i verden kjøpt et hedgefond med mine private penger i sommer. De var en relativt uprøvd investeringsform som ikke har blitt godt prøvd i tunge tider. Hvis man er villig til å ta massiv risiko, greit nok. Privat – og som borger i en kommune – er jeg ikke villig til å gjøre det. Det som står på spill er skoler, barnehager og eldreomsorg.


  1. Fordi obligasjoner er alternative rentebærende papirer. Høy rente betyr at obligasjoner relativt sett er mindre attraktive, fordi man bare kan putte pengene i banken i stedet.

økonomi investering subprime dollar rente