indregard.no

Tag: kapitalisme

  21. desember 2010

  P(r)is(s)

  Du lever i et kapitalistisk land, og priser deg lykkelig for å slippe begrensninger på hvor mye CO₂ du får lov å slippe ut, du har bare…

  10. februar 2010

  Kapital og moral

  Clemet snakker om kapitalismen som et system som har markeder, men også alle begrensningene som politisk er innført -- reguleringer, velferdsordninger -- alt som menneskene kunne tenke seg å innføre dersom de fritt får bestemme. Hvis det er definisjonen på kapitalisme, er kapitalisme alle økonomiske systemer.

  21. oktober 2009

  Klassiske feil i statistikk

  NTNU-professor Indro De Soysa har forsket, og har kommet frem til følgende: « Jo høyere grad av økonomisk frihet, jo mindre er risikoen for…

  2. juni 2009

  Kapitalismen løser alt!

  Klimakrise, matkrise og finanskrise har gitt frimarkedsentusiaster noen identitetsutfordringer. De fordeler seg på tre grupper: de som…

  11. mai 2009

  Forbrukerkulturens jernbur

  Verden kan ikke reddes av noe annet enn nullvekst, og nullvekst kan ikke oppnås innenfor kapitalismen. Nei, det er ikke Mao. Det er Storbritannias regjeringsorganer.

  20. mars 2009

  Kapitalismens fortjeneste

  Clemet gjør det . Financial Times gjør det . Stort sett hele høyresida har på et eller annet tidspunkt sagt at kapitalismen bør bestå fordi…