indregard.no
Politikk og samfunn

Kapitalismens fortjeneste

Clemet gjør det. Financial Times gjør det. Stort sett hele høyresida har på et eller annet tidspunkt sagt at kapitalismen bør bestå fordi vi har hatt så stor vekst i verden siden kapitalismen kom til. Clemet snakket om de siste hundre år. FT om perioden mellom 1980 og 2007.

Det er åpenbart et uærlig resonnement. For det første er det ikke åpenbart hvilken retning årsak og virkning går i denne saken. Det kan hende at demokratiske kapitalistiske land har blitt demokratiske og kapitalistiske fordi de har blitt rike. Noe av utviklingen i vesten kan tyde på det: Først når vi har blitt filthy rich har vi begynt å åpne for frihandel og redusere på priskontroller og annet.

For det andre, i Clemets tilfelle, har jo majoriteten av verden ikke vært kapitalistisk i det tidsrommet hun snakker om. Ja, den kapitalistiske delen har klart seg best. Men det betyr ikke det samme som at den skal berømmes for all positiv utvikling som har skjedd.

For det tredje er det jo himla mange ting som er utviklet samtidig som kapitalismen som ikke har noe med kapitalisme å gjøre. Utviklingen av traktorer og industri i Sovjetunionen, for eksempel, gjorde Sovjet til en industristjerne rundt andre verdenskrig. Skal liksom det være kapitalismens fortjeneste? Samme Sovjet, sammen med det ikke akkurat konkurranseutsatte NASA, dro utviklingen innenfor fly og romfart fremover i raske steg etter krigen, noe som har vært sentralt i utviklingen av kommunikasjonsteknologi og svært viktige fremskritt innenfor meteorologi, materiallære, rakettmotorer osv. Utviklingen av Internett, som har en stor del av fortjenesten for produktivitetsveksten i 1990-2007, er et militært og akademisk prosjekt, nesten utelukkende finansiert av det offentlige. Hva i all verden har det med kapitalisme å gjøre?

Og mer generelt kommer veldig mange av de mest lønnsomme og utviklende ideene fra områder som langt i fra er underlagt noe fritt marked. Jeg er helt med på at kapitalismen har gjort underverker for logistikken bak Rema 1000s billige varer, men teknologien bak den igjen har vært helt avhengig av utenommarkedsløsninger for å kunne gjennomføres. Og alt det igjen er jo fullstendig avhengig av tidligere tiders ideer, som slett ikke finnes tilgjengelig på noe slags marked.

Kapitalismen har vært en rasjonell og smart tilpasning til realitetene i rike, vestlige land. Det sier verken noe om hvorvidt det er smart å fortsette med den eller om det har vært noen moralsk og etisk suksess. Det er bare absurd å tenke seg at uten frie markeder ville folk slutta å finne opp nye ting for å gjøre arbeidsoppgavene sine enklere.

økonomi kapitalisme