indregard.no

Tag: europa

  5. oktober 2012

  Dagens diagram #1: Hundre år bak

  Gapminder.org har samlet estimater for blant annet inntekt per innbygger; kjøpekraftsjustert, for perioden 1800-2011. Her ser vi dataene…

  9. desember 2011

  Europeisk krise-epikrise

  Etter å ha studert et omfattende kildemateriale er konklusjonen vår entydig: observanden er psykotisk. Observanden har altomfattende og…

  29. november 2009

  Det verste 1900-tallet hadde å tilby

  Sveits blir neppe nøytrale i neste verdenskrig. Den xenofobiske understrømmen som har preget Sveits gjennom de siste hundreogfemti årene (om…

  17. februar 2009

  Europa i trøbbel

  James Kwak (glimrende blogg, forresten) argumenterer for at europeiske land er i dypere trøbbel enn USA . Argumentene er disse: Europeiske…