indregard.no
Politikk og samfunn

Dagens diagram #1: Hundre år bak

BNP i europeiske land, 1911 og 2011.
BNP i europeiske land, 1911 og 2011.

Gapminder.org har samlet estimater for blant annet inntekt per innbygger; kjøpekraftsjustert, for perioden 1800-2011. Her ser vi dataene for europeiske land i 1911 og 2011. På dette hundreåret har inntektene blitt mangedoblet i mange vesteuropeiske land. Ikke minst i Norge, der en gjennomsnittlig innbygger i dag er fjorten ganger rikere enn i 1911.

Men i Moldova, Kosovo, Georgia, Armenia, Ukraina og Albania er inntektene på samme nivå eller lavere enn de var i Storbritannia i 1911.

inntekt europa