indregard.no
Bak nyhetsfasaden

Europeisk krise-epikrise

Etter å ha studert et omfattende kildemateriale er konklusjonen vår entydig: observanden er psykotisk.

Observanden har altomfattende og bisarre vrangforestillinger. Dette gir seg blant annet utslag i at observanden, konfrontert med omfattende problemer med ungdomsledighet i hjemlandene sine, gjentar til det kjedsommelige at kraftige kutt i utdanning og arbeidsmarkedstiltak vil påhjelpe situasjonen.

Observanden har grandiose tanker om seg selv. De dyptgripende strukturelle problemene betyr ingenting for observanden, som i stedet gir uttrykk for at problemene vil løse seg bare «markedene» har tillit til pasienten.

Disse «markedene» inngår i et hallusinatorisk system hos observanden. I dette systemet inngår en lang rekke fiktive konstruksjoner, bakt inn i et overordnet ideologisk system observanden kaller «finansøkonomien». Observanden er manisk opptatt av å tilpasse seg dette systemets bisarre regler. Observanden vil perfeksjonere sitt forhold til «finansøkononomien», fordi det ifølge observanden besørger en perfekt distribusjon av ressurser i samfunnet. Denne streben etter uoppnåelig perfeksjon er et klassisk symptom i en obsessiv-kompulsiv lidelse, populært kalt tvangstanker.

Observanden ser ut til å ha problemer med å virkelighetsorientere seg. Etter å ha gjennomført omfattende dereguleringer av finansindustrien har resultatet blitt kraftige bobler av ekstremt høy aktivitet, der mye av aktiviteten ble kastet bort i meningsløse IT-prosjekter og enorme luksusleiligheter. Deretter følges disse boblene av lange perioder med depresjon. Dette er klassiske symptomer på bipolar lidelse.

Observanden viser videre symptomer på å ha blitt avhengig av de «maniske» periodene. Dermed reagerer observanden på den destruktive syklusen ved å gi finansindustrien enda bedre vilkår, og velger å betale ned gjelda deres for å få blåst opp nye bobler så raskt som mulig, som en alkoholiker som reparerer med mer alkohol. Denne oppførselen er velkjent i bipolar lidelse.

I vanlig samtale benytter observanden en mengde neologismer - nyord - av en bisarr karakter. Blant disse finner vi «euroobligasjon», «stabilitetsfond», «paneuropeisk enighet om traktatendringer», «tysk-fransk samarbeid» og «ansvarlige politikere».

Konklusjon: Observanden er psykotisk og utilregnelig.

Bak nyhetsfasaden, Morgenbladet, 9. desember 2011.

EU finanskrisen europa euro 22. juli statsgjeld merkel sarkozy diagnose