indregard.no
Politikk og samfunn

Europa i trøbbel

James Kwak (glimrende blogg, forresten) argumenterer for at europeiske land er i dypere trøbbel enn USA. Argumentene er disse:

Europeiske land har…

  • uproporsjonalt store banksektorer i noen land. Her tenker han nok på Island, Storbritannia og Sveits.
  • stor eksponering mot råtne lån
  • stor eksponering mot kriserammede emerging markets i Øst-Europa og Latin-Amerika
  • stor statsgjeld i mange land (men ikke alle)
  • for eurosonen: ingen kontroll over pengepolitikken

I tillegg, hevder Kwak, er europeisk finanssektor i benektelsesfasen. Mens amerikanske banker har skrevet ned $738 mrd. har europeerne bare skrevet ned $294 mrd.

Til slutt legger han til at det å «eie» dollaren gjør USA i stand til å ta opp mye mer gjeld enn et hvilket som helst annet land. Selv i denne krisetiden for amerikansk økonomi har valuta strømmet til dollaren. Dette refereres ofte til som teorien om den høyeste pygmeen; altså at dollaren er tryggest selv om den er usikker.

Summa summarum: a) Europa kan være langt mer fucked up enn vi tror akkurat nå. b) Storbritannia sliter mest. c) Heldigvis er landene som sliter mest utenfor eurosonen, slik at de har litt større mulighet til å dempe fallet og heller ikke drar med seg alle andre. d) Norge sliter minimalt, ingen av punktene treffer den norske virkeligheten.

Men jeg savner virkelig en realitetsorientering fra de tradisjonelt EU-kåte norske økonomene og finansfolkene. Euroen er en god idé så lenge alt går på skinner, men da kan jo hva som helst være en god idé. Akkurat nå hindrer den såkalte stabilitetspakten i EU landene fra å iverksette den beste mulige politikken, og én felles rente for alle de forskjellige økonomene innebærer at rentevåpenets verdi reduseres betraktelig. Tenk hvor mye verre euroen hadde slitt dersom britene også var med!

Stimulipolitikk skal være treffsikker, temporær og timet. Når våpnene begrenses av stabilitetspakten og renta settes for en haug økonomier samtidig blir det vanskelig å være treffsikker og timet. Derfor er eurosonen en dårlig idé for alle land som ikke befinner seg nøyaktig på det europeiske gjennomsnittet i alle henseende.

økonomi dollar finanskrisen europa eurosonen stabilitetspakten