indregard.no

Tag: valgsystem

  16. februar 2009

  Ubestemt sensasjonsjournalistikk

  Både NRK og db.no rapporterer denne morgenen at Hugo Chávez nå kan styre «på ubestemt tid». Det er en merkelig formulering. Chávez kan…

  17. oktober 2007

  Ordfører etter loddtrekning?

  Kommuneloven: § 38. Flertallsvalg. Ansettelser. Ved flertallsvalg og ansettelser er den valgt eller ansatt som har fått mer enn…