indregard.no
Politikk og samfunn, Toppsaker

Hadde det blitt borgerlig med Venstre over sperregrensa?

Det korte svaret er: nei.

Følgende forutsetninger har jeg modellert: For at Venstre skulle oppnå minst 4 prosent, måtte 3304 flere velgere stemt Venstre (etter stemmetallene akkurat nå fra valg.no). Jeg fordelte disse med lik mengde på alle fylkene (174 per fylke). Det som hadde skjedd da, var at Venstre ville fått 7 mandater på tinget – fem utjevningsmandater i tillegg til de to distriktsmandatene de har.

De ville tatt ett av disse fra Senterpartiet, ett fra KrF, ett fra Høyre og to fra Frp. Tinget ville da fått følgende sammensetning:

PartiMandaterEndring
A   64
SP   10(-1)
SV   11
KRF   9(-1)
V   7 (+5)
H   29(-1)
FRP   39(-2)

Det betyr altså 85-84 i mandater til de rødgrønne.

Dette er ikke basert på tilfeldigheter; det skyldes styringstillegget. Ettersom Arbeiderpartiet er størst og har jevnest oppslutning i ulike fylker, får de flest distriktsmandater per avgitt stemme. De får nøyaktig så mange distriktsmandater som de ville fått dersom landet bare hadde én valgkrets. SV og SP har få utjevningsmandater i forhold til høyresida (bare sju av nitten), og det er derfor forholdsmessig mer sannsynlig at distriktsmandatene «tas» fra høyresida. En faktor til som spiller inn er at partier som er jevnt små (som SV) vinner veldig få distriktsmandater og derfor har mange gjenstående stemmer som ikke har resultert i mandater. De har derfor veldig «trygge» utjevningsmandater – en naturlig konsekvens av at oppslutningen til SV i minst grad har gitt seg utslag i mandater før vi fordeler utjevningsmandatene.

Det er naturligvis mulig å gjøre andre modeller, f.eks. at Venstre stjeler stemmer fra Arbeiderpartiet og/eller Høyre i stedet for å mobilisere nye velgere (slik min modell forutsetter). Jeg vet ikke om dette er mer realistisk – jeg innbiller meg at mange potensielle venstrevelgere satt hjemme fordi de ikke ønsket å stemme på et Venstre som ender opp med å bidra til enten Stoltenberg eller Jensen i regjering. Jeg har ikke forsøkt andre modeller, men det er svært usannsynlig at disse vil påvirke resultatet: Arbeiderpartiet har ikke utjevningsmandater, og redusert oppslutning med 167 stemmer i hvert fylke vil derfor ikke rokere fordelingen som er angitt over. Å ta stemmer fra Høyre kan naturligvis heller ikke gjøre situasjonen bedre for de borgerlige.

Å få Venstre over sperregrensa ville derfor ikke hjulpet de borgerlige. Hvis de hadde kommet langt over kunne det kanskje ha hjulpet, men bare i den grad stemmene er friske (tatt fra hjemmesitterne) eller fra venstresida.

valgsystem venstre valg09 sperregrense