indregard.no
Politikk og samfunn

Ordfører etter loddtrekning?

Kommuneloven:

§ 38. Flertallsvalg. Ansettelser. Ved flertallsvalg og ansettelser er den valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning.

Spennende. For oss nerder betyr dette at valgmåten for ordfører i kommunen er absolutt flertall, hvis ingen oppnår absolutt flertall i første valgrunde er det simpelt flertall, og ved stemmelikhet i denne runden er det loddtrekning. I Oslo er sammensetningen av bystyret slik:

  • H+FrP+KrF: 27
  • V: 5
  • Ap+SV+RV: 27

Ettersom Venstre har brutt forhandlingene med både Ap/SV og H/FrP, kan vi derfor ende opp med at loddtrekningsparagrafen blir tatt i bruk mens Venstre stemmer i vei på Kjell Veivåg med sine fem stemmer. Et skikkelig mandat fra folket, må man kunne kalle det.

valg ordfører oslo valgsystem venstre