indregard.no

Tag: kommuner

  3. november 2010

  Anøkonomisk

  De som ikke kan lese, er analfabeter. Vi burde kanskje også innføre et tilsvarende begrep for de som ikke skjønner økonomi, selv om de er i…

  17. september 2010

  Kommunefakta

  Arbeiderpartiet reiser diskusjonen om kommunesammenslåinger. Jeg har jobbet litt med småkommuneproblemstillinger før, og jeg har oppdaget at…