indregard.no
Politikk og samfunn

Anøkonomisk

De som ikke kan lese, er analfabeter. Vi burde kanskje også innføre et tilsvarende begrep for de som ikke skjønner økonomi, selv om de er i posisjoner der de burde være det.

Ullensaker kommune skal selge eiendom for 1,5 milliarder kroner for å redusere sin egen gjeld. For en hver bedriftsøkonom må dette skjære i øynene. Årsaken er dette: mens kommunen mottar normal avkastning av eiendom (f.eks. ved langtidsutleie eller substituert, ved at man slipper å leie tomter til egen drift), så har ikke kommunen normale lånekostnader.

La oss si at en privat aktør skal låne penger for å kjøpe Ullensaker. Da betaler han 4 % rente.1 Verdien av eiendommen er inntektene minus denne renta per år. La oss si at inntektene er på seks prosent av eiendomsverdien. Da vil han få igjen 2 % hvert år – hvis renta holder seg lav. Han verdsetter derfor eiendommen ut fra dette.2

Kommunen betaler imidlertid bare 2,3 % rente gjennom statsobligasjoner. Dermed er kommunens verdi på eiendommen den diskonterte verdien gitt med en inntekt på 3,7 %.

Vi kan også se dette fra et annet perspektiv: For de midlene kommunen kunne tjene på å beholde eiendommen og leie den ut, ville man kunne betjene et større «lån» (obligasjon). Ved å selge, eller realisere, eiendommene, ender man dermed opp med mindre evne til å betjene gjeld – eller oversatt til norsk – mindre pæng enn man hadde før.

Summa summarum: Hvis kommunen virkelig har ubrukte eiendommer for 1,5 milliarder kroner, er det totalt uproblematisk at de har en gjeld på 2 milliarder kroner.


  1. Og selv om han har pengene i banken, virker dette argumentet, fordi han i stedet for å kjøpe eiendommen da kunne låne pengene ut til noen som betaler 4 % rente.

  2. Med diskontering av fremtidige år per standard prosedyre.

økonomi kommuner