indregard.no

Tag: kollektivtransport

  6. april 2011

  Norge og trafikken

  Det hevdes jevnlig mye tøv om trafikk i Norge. Vi har dårligere veier enn Albania, livsfarlige dødsveier, vi «kan ikke bygge veier…

  27. november 2007

  Billettpris

  Jeg har ikke tid til å skrive mye om dette, men her er en graf over billettprisen på Oslo Sporveier i tidsrommet 1960-2005, sammenlignet med…