indregard.no
Politikk og samfunn

Billettpris

Jeg har ikke tid til å skrive mye om dette, men her er en graf over billettprisen på Oslo Sporveier i tidsrommet 1960-2005, sammenlignet med den generelle prisutviklingen. Som dere kan se får man mye mindre kollektivtransport per brød i dag enn for førti år siden. Men det er også verd å legge merke til at månedskort er blitt billigere relativt til enkeltbilletter.

Figur som viser konsumprisindeks, pris for enkeltbillett og månedskort i Oslo fra 1960
Figur som viser konsumprisindeks, pris for enkeltbillett og månedskort i Oslo fra 1960

Grunnen til at jeg laget denne, var at Prinsesse Lea etterspurte det. Og da adlyder vi enkle undersåtter hennes ord. Neida. Jeg er interessert i temaet.

Kilder: Konsumprisindeksen (KPI) er selvsagt hentet fra Statistisk Sentralbyrå. For å transponere den til «1960=1»-skalaen må man dividere alle tall på 1960-KPI-en. Billettprisene er fra Oslo Sporveiers dokument «Takstutvikling 1960-2005». For prisene i perioden frem til 1973, da det eksisterte en pris for sentrumskjernen og en utenfor, har jeg tatt et gjennomsnitt. I «worst case» kunne derfor grafen vært enda mer ekstrem etter 1973. For perioden etter 2003, da det ble innført ulik billettpris i automat og hos fører, har jeg også valgt gjennomsnittet.

økonomi kollektivtransport