indregard.no
Politikk og samfunn

Dagens diagram #2: De harde åttiåra

Drap- og selvmordsrater i Norge 1969-2010
Drap- og selvmordsrater i Norge 1969-2010

Norge har blitt tryggere de siste tjuefem årene, og færre tar sitt eget liv. Fra toppunktet i 1988-89 er risikoen for å bli drept nær halvert, mens andelen som tar sitt eget liv er redusert med 30 %.

Risikoen for å bli utsatt for drap nærmer seg nå nivået fra slutten av sekstitallet, som er de eldste tilgjengelige dataene hos SSB.

Legg også merke til at skalaene er ulike. Det er stadig femten ganger flere  som tar sitt eget liv, enn de som blir drept av andre.

Det er interessant at to variable som jeg vanligvis tenker på som uavhengige av hverandre, er så korrelerende. Korrelasjonskoeffisienten er på 0,77. Jeg kan ikke noe om temaet, men jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det må skyldes at flere av de samme tingene som gjør at folk dreper, fører folk ut i selvmord: narkotika og voldelige nære relasjoner, for eksempel.

Tallene for 2011, som ennå ikke er publisert, vil avvike sterkt fra trenden grunnet terroranslaget.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, 08880: Dødsfall, etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak, kombinert med befolkningsstatistikk fra SSB.

kriminalitet selvmord drap død