indregard.no
Politikk og samfunn

Dagens diagram #3: Stødig kurs

Mens de 27 landene som i dag utgjør EU har redusert sine utslipp av CO₂ per capita med 18 % siden 1990, har Norge økt sine utslipp med nærmere 10 %.

CO₂-utslipp
CO₂-utslipp

Veksten i norske utslipp skyldes hovedsaklig mer oljeproduksjon, men i økonomien utenom oljeproduksjonen har vi ikke klart å redusere vårt forbruk noe som helst. Fortsetter EU-landene sine reduksjoner, vil Norge også snart tas igjen i forbruk per capita selv om vi holder hele den norske oljesektoren utenom!

Norge har altså foreløpig ikke klart å gjøre vår del av effektiviseringen. Vi slipper ut mer, år for år, i en situasjon der vi har et klart ansvar for å slippe ut mindre. Og dette skyldes ikke bare at vi er en stor leverandør av forurensende olje.

Kilder: Norske data: SSB/Statistikkbanken. EU-data: European Commission Joint Research Centre: Trends in global CO₂ emissions. 2012 report. Dataene for EU foreligger bare for 1990, 2000, 2010 og 2011, og det er enkelt og greit trukket rette linjer mellom disse.

miljø co2 utslipp