indregard.no
Politikk og samfunn

Hvem hintet om Hoksrud?

Alle vurderinger av moral og etikk og lov og intelligens til side: det mest interessante ved Bård Hoksruds eskapader i Riga er: hvem tipset TV2?

I Frp står ikke sexkjøploven særlig høyt i kurs, og det er nærmest utenkelig at en Frper skulle ha tipset TV2 av prinsipp. Det virker også mer fornuftig å tipse politiet dersom du ønsket å ramme Hoksrud mer enn partiet. Det som har skjedd her, er at noen har sett sitt snitt til å sabotere karrieren til Bård Hoksrud.

Hoksrud er en politisk one trick pony. Han er samferdselspolitisk talsmann, en posisjon som gir ham en rolle der han kjemper for veldig brede veier året rundt. I tillegg er han kjempekritisk til hvordan samferdselsministeren styrer NSB, og han kjører på med lavere bensinpris og høyere fartsgrenser. Selv om hans bakgrunn som FpU-leder antyder noe annet, er altså Hoksrud en karakteristisk høyrepopulist: han vil ha mer statlige penger til vei og bane, billigere bensin, og sikkert masse annet dyrt.

I Fremskrittspartiet foregår det en kontinuerlig tautrekking mellom høyrepopulister (big spenders og streng mot innvandrere)  og liberalister (liten stat og frihet til enkeltmennesket, herunder også utlendinger).1 Etter det såkalte Dolkesjø-landsmøtet har høyrepopulistene hatt hegemoniet, og det har hersket en slags husfred der de forskjellige «fagpolitiske talsmennene» har fått dyrke sitt eget felt, helt uten å koordinere og samle trådene. Frp har dermed kunnet høste velgere på sak, uten å bli avkrevd noen strategi for hvordan de skal avstemme disse gigantiske statlige prosjektene med frihetsprinsippene, og samtidig har de kunnet skyve frem noen liberalister når prinsipper stod på spill (f.eks. i forbindelse med Datalagringsdirektivet).

Men denne sommeren og høsten har gitt to skudd for baugen for det populistiske prosjektet: for det første har terroren ødelagt, trolig varig, rekrutteringsgrunnlaget i den mest grumsete anti-innvandrerpolitikken. For det andre har valgresultatet gitt en partiledelse som står svakere enn noensinne - både sentralt og i Oslo. Partilederen har tapt mange, mange prosenter, den ene nestlederen har tapt hjemkommunen så det sang etter korrupsjonsanklager, og Oslo-valget har desimert partiets innflytelse.

Det er et bakteppe som øker sannsynligheten for at tipset kommer fra noen i liberalist-fløyen. Mistanken vil kanskje rettes mot folk som har direkte interesser på Telemark-benken, men det tror jeg er forhastet. Dersom det ligger en strategi bak dette, vil målet for det hele være å svekke partiet såpass at det åpner seg muligheter i partiledelsen, der Frp mer enn de fleste andre partier har samla makta. Noen svake målinger nå, og lederdebatten vil plutselig oppstå. Resultatet kan dog like gjerne bli en splittelse som en overtakelse.

Men selvsagt: Enda mer sannsynlig er det at noen har hatt en personlig høne å plukke med Hoksrud.


  1. Selv om en del folk krysser: Tybring-Gjedde, for eksempel, er økonomisk liberalist og sosialt autoritær.

politisk analyse FrP