indregard.no
Politikk og samfunn

Redd Troy Davies

Det er mye og mangt man bør engasjere seg i - alt for mye. Men noe ting er viktigere. Troy Davies er en amerikansk mann som i 1991 ble dømt til dødsstraff for drap på en politimann. Det finnes ingen tekniske beviser eller indisiser: hele saken er basert på vitner. Sju av de ni vitnene som fikk Davies dømt har siden trukket sine vitnemål, flere av dem med mer eller mindre tydelige hentydninger om at de ble presset av politiet til å vitne som de gjorde. Kronvitnet, Sylvester «Redd» Coles, er også en, etter indisiene, tilsynelatende åpenbar mistenkt.[^Kildene her er Amnesty og Wikipedia-siden om saken.]

Det er godt mulig Davies er skyldig, men det er fullstendig latterlig å hevde at det ikke finnes rimelig tvil om hans skyld.

Men nå skal altså dommen fullbyrdes. Davies’ dødsdato er satt til 21. september. Det er forøvrig også en slags provokasjon: Etter 20 år med anker og uvisshet, annonseres dødsdatoen mindre enn to uker før det skal skje.

Mange land og regimer praktiserer dødsstraff og tvilsomme rettsstatsprinsipper. Ikke la det bli en unnskyldning for å la våre kulturelt nærmeste, militært allierte, historisk og filosofisk sammenknyttede venner i vest unnslippe kritikk for dette.

Støtt Amnestys aksjon mot dødsstraffen. Du har ingen tid å miste. Det blir arrangementer i mange byer, i tillegg til at det selvsagt er mulig å signere opprop mot umenneskeligheten.

troy davies dødsstraff