indregard.no
Politikk og samfunn

Mer enn kjønnskamp

Likestillingskampen har, i Norge, brutt mer og mer ned til et forferdelig «verdispørsmål». For størsteparten av verden er det først og fremst et økonomisk spørsmål.

På toppen av World Economic Forums likestillingsindeks for 2010 finner vi Island, Norge, Sverige og Finland. Og det er en betydelig sammenheng mellom skåren på denne indeksen og nasjonalprodukt per innbygger:

Figur 1
Figur 1

R² er 0.25, mao. forklarer variasjonen i likestillingsindeks rundt 25 % av variasjonen av BNP per innbygger. Det er selvsagt ikke helt overraskende, i og med at yrkesdeltakelse inngår i indeksen. Men likevel: likestilling er en vei ut av fattigdommen for mange land. Tunis har blant annet vist vei ved en rekke kvinnevennlige reformer de siste årene, blant annet økt minstealder for ekteskap, legalisering av abort, bedre utdanning, osv. osv. Tunis er da også en av de ti landene som har hatt størst økning i levestandard de siste 30 årene.

Les gjerne Human Development Report 2010, som tar opp blant annet det (for meg) litt overraskende faktum at fem relativt liberale muslimske land er dette tiårets største vekst-kometer i verdensøkonomien, og som drøfter likestillingens verdi for økonomisk utvikling.

likestilling