indregard.no
Politikk og samfunn

Konspirasjon

Da jeg skrev dette innlegget om hvordan opinionen formes for å støtte opp under Arbeiderpartiteknokratenes ønske om å kutte i sykefraværsordningene, ble jeg anklagd for å være «litt for konspiratorisk». Men Aftenposten kan i dag dokumentere at dette faktisk fantes en konspirasjon. Et Kongelig norsk Departement tillot seg å «rette opp» forskning som ikke viste de «riktige» resultatene:

Men konklusjonen i den 35 sider lange rapporten underbygger ikke påstanden om at sykefraværet i Norge er mye høyere enn i andre land. Forskeren skriver at det «fortsatt er uklart om Norge har svært høyt sykefravær sammenlignet med andre land». Her krever Arbeidsdepartementet at rapporten endres: «Setningen må derfor endres til «Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre land».
… I et avsnitt i rapporten skriver Ose at oppslagene i mediene om at «Sykefraværet eksploderer» og aldri har vært høyere, rett og slett ikke stemmer. Det avsnittet krever departementet at hun sletter helt.

Dette er faktisk langt grovere enn den typen planlegging og fusk med fakta som jeg antok fant sted. Vi snakker altså om et departement som bestiller forskning som grunnlag for sine beslutninger, og som deretter forsøker å diktere resultatene av nevnte forskning. Det er utillatelig oppførsel vi assosierer med totalitære regimer.

Lærdommen er i hvert fall klar: aldri stol på forskningen før du vet hvem som har betalt for den.

Les alt indregard.no har produsert om sykefravær.

arbeiderpartiet sykefravær velferdsstaten