indregard.no
Politikk og samfunn, Blogging og medier

Spørsmålsformuleringen

Kan noen på journalistutdanningen vennligst ta inn denne tabellen? Den viser hvorfor det er nødvendig å ha full åpenhet om spørsmålene som stilles i spørreundersøkelser, og at deskene må roe seg ned før de lager overskrifter basert på spørreundersøkelser.

Respondentene som ble spurt «støtter du at homoseksuelle får tjene som soldater» støttet saken sterkt i 34 % av tilfellene. Når «homoseksuelle» ble byttet ut med «homofile menn og lesbiske», er det plutselig 51 % homoaktivister. Tallene er fra USA, selvsagt.

Svar på spørreundersøkelse, etter spørsmålsformulering
Svar på spørreundersøkelse, etter spørsmålsformulering

At denne typen effekter finnes og har slik enorm betydning er velkjent i literaturen, og det har vært kjent i veldig, veldig mange år. Det er bare pinlig at mediene så ofte gjør seg til velvillige mikrofonstativ for bevisste forsøk på å manipulere opinionsmålinger. Det påvirker i neste instans politikk og menneskeliv.

I tillegg til åpenhet om spørsmålene, bør det være et minstekrav at metode, kontekst (andre spørsmål før og etter det «utvalgte»), oppdragsgiver og utvalg (hvem som ble spurt) blir oppgitt for alle spørreundersøkelser som vises i media. Dette bør inn i redaktørplakaten. Raskt.

statistikk spørreundersøkelser