indregard.no
Politikk og samfunn

Flukten fra yrkesfag

Senere i dag skal jeg på rådslag om frafall fra videregående opplæring, og i den anledning forbereder jeg meg ved å lese diverse rapporter om emnet. Der kom jeg over tall på søkningen til de ulike utdanningsprogrammene i 2004-2007. Det er fascinerende store variasjoner (beklager layouten på denne grafen, den er litt kjapt hacket sammen):

Yrkesfagsøkere etter fylke
Yrkesfagsøkere etter fylke

Panelene er organisert og fargekodet etter landsdel. Vi ser flere viktige trekk:

  • Trenden er klart nedover for landet som helhet: Bare noen veldig få fylker har stabile tall, de fleste har store nedganger.
  • Akershus og Oslo – de to største fylkene elevmessig – har enorme nedganger. Akershus går fra 52,5 % til 41,8 %, et bortfall av nesten 20 % av søkerne. Oslo går fra 46,2 % til 32,7 %, en nedgang på hele 29 %.

Endringer av denne størrelsen er utrolig sjeldne i samfunnsvitenskapene. Forklaringen kan ikke være Kunnskapsløftet (innført fra 2006), ettersom trendene om noe snur oppover etter innføringen (noe som blant annet kan forklares ved styrking av «Medier og kommunikasjon» – et yrkesfag). Spørsmålet blir: Hvordan forklarer vi dette da? Hvordan kan årskullet 1988 være forskjellig fra 1991-kullet?

statistikk skole utdanning