indregard.no
Blogging og medier

Morgenbladet passerer VG

I 2025.

Dersom dagens leserutvikling fortsetter, med de samme prosentvise endringene i lesertall for hvert år fremover, vil VG falle til 241 546 lesere i 2025 – samme år som Morgenbladet når 251 452. VG sank fra 2008 til 2009 med over åtte prosent, mens Morgenbladet økte med over seks.

Krysser fingrene

Ekstrapolert lesertallsutvikling for Morgenbladet og VG
Ekstrapolert lesertallsutvikling for Morgenbladet og VG
statistikk Humor aviser