indregard.no
Politikk og samfunn

Dybde

I fotball finnes det et uttrykk som er forbeholdt forsvarsspillere: Å ta ut dybde. Det betyr at man løper i retning eget mål før ballen kommer dit. Dermed er man bedre forberedt på en eventuell langpasning med medfølgende langt løp fra motstanderens angrepsspillere.

Det Norges Bank driver med nå, er å ta ut dybde. Et langvarig angrep på motsatt banehalvdel har i vel ett år sett ut til å bli en livsfarlig kontring. Problemet for en forsvarsspiller, og for Norges Bank, er at det er fort gjort å ta ut for mye dybde. Da kommer du for nær eget mål, slik at du ikke er i stand til å møte angrepsspillerne tidsnok. Resultatet, fotballmessig, er for stor avstand til dine egne angrepsspillere. I pengepolitikken kan konsekvensen bli et for stort stimuli, slik at effekten på økonomien i neste omgang blir verre enn den opprinnelige trusselen antydet.

Jeg er usikker. Arbeidsløsheten stiger ganske raskt, og det er argumenter for et rentekutt. Samtidig vet vi at effekten av de finanspolitiske tiltakene over statsbudsjettet først kommer til høsten. Dermed kan det, gitt en utflating av fallet i verdensøkonomien, ligge til rette for en kombinasjon av bråbrems i eksportindustrien og kjøpefest. Det er, for å si det litt pent, ingen ønskeutvikling.

Boligprisene ser ut til å allerede ha flatet ut eller begynt å gå oppover igjen. Rentekuttet kan komme til å gi en ytterligere stimulans til disse prisene, uten at den underliggende lønns- og inntektsveksten følger etter. I klartekst snakker vi da om en ny boligboble, bare med høyere arbeidsledighet i bakgrunnen. Erfaringene fra de siste konjunktursyklene og såkalte boom-bust-cycles tyder på at de går raskere og raskere. En ny boligboblesprekk kan dermed komme før arbeidsledigheten rekker å gå ned igjen. I så fall er vi royally fucked.

Norges Bank har likevel gjort jobben sin. Alt tyder på at renten må kuttes for å få inflasjonen opp på målnivået. Men det spørs om ikke inflasjon-og-rente-reguleringen er et alt for upresist våpen i dagens situasjon. Mer spesifiserte og sofistikerte finanspolitiske våpen ser ut til å være nødvendige for å kontre noe av effekten av Norges Banks rentefest. Spørsmålet er om vi ikke da bør se på om hele inflasjonsmålet bør erstattes med noe mer fleksibelt. Forsvarsspillere som alltid tar ut dybde, vil nemlig raskt oppleve at de mister hele spillet i gjenvinningsfasen.

økonomi norges bank inflasjon inflasjonsmål